Make your own free website on Tripod.com

Command (Arahan) ChanServ/NickServ/MemoServ di server WebNet

Tips ditulis oleh nara (lex@REMOVE-NO-SPAM.Malaysia.com)

Nickserv

* Jika User tidak mengaktifkan nicknya dalam masa 21 hari, maka secara automatiknya nick itu akan drop.
REGISTER :/ns register password email
* Arahan ini membolehkan anda mendaftarkan nick anda dengan menggunakan Nickserv.
* Peringatan: Penggunaan atau pemilihan password yang bijak serta menggunakan email yang betul adalah amat dihargai kerana sekiranya anda mengalami masalah berkenaan dengan password nick anda, ia akan dihantar ke email yang digunakan semasa mendaftar nick itu tadi.

IDENTIFY :/ns identify password atau /pass password.
* Arahan ini akan memastikan anda adalah pemilik nick itu yang sah.

RECOVER :/ns recover nick password
* Arahan ini akan membolehkan anda mendapatkan balik nick anda sekiranya ia digunakan oleh orang lain.

RELEASE :/ns release nick password
* Arahan ini adalah untuk melepaskan nick ini dari enforcer dan membolehkan anda menggunakan nick tersebut.

GHOST :/ns ghost nick password
* Arahan ini akan mengakibatkan pengguna nick tersebut "disconnect" dari server dan membolehkan anda sebagai pemilik nick tersebut yang sah untuk menggunakannya.

DROP :/ns drop nick
* Arahan ini membolehkan anda "drop" nick anda dan ini membolehkan pengguna lain untuk menggunakan nick tersebut.
* Anda perlu "Identify" nick yang anda mahu "drop" tersebut dahulu barulah proses seterusnya dilakukan.
* Sekiranya nick yang anda "drop" itu adalah pemilik channel (founder), secara automatiknya channel tersebut akan "drop".

INFO :/ns info nick
* Arahan ini membolehkan anda mendapatkan maklumat mengenai nick itu.seperti waktu pendaftaran nick itu, waktu terakhir nick itu aktif dan sebagainya.

ACC: /ns acc nick
* Arahan ini membolehkan anda mendapat maklumat berkenaan dengan status pengguna nick tersebut.
Di bawah disertakan status² nick tersebut :
-User is not online, the nickname is not register
-acc 0 (no access / tiada akses)
-acc 1 (matches the access list / sama didalam senarai akses)
-acc 2 (identified / pemilik nick yang sah)

ACCESS :/ns access list
* Arahan ini membolehkan anda menambah, menolak atau menghilangkan senarai pengguna (user@host masks ) untuk nick anda.
* Apabila anda mendaftarkan nick anda, user@host milik anda akan di tambah di dalam senarai akses anda secara automatik.
* /ns access add ( user@host )
* /ns access del ( user@host )
* /ns access wipe

WATCH :/ns watch add/del/list (nickname|channel)
* Arahan ini membolehkan anda mengurus senarai watch anda.
* Ia serupa dengan arahan notify.
* Cth : /ns watch add <nickname>

BUDDY :/ns buddy add/del/list (nickname|channel)
* Arahan ini membolehkan anda mengurus senarai Buddy anda.
* Ia serupa dengan arahan notify
* Cth : /ns buddy add disburung

LISTCHANS :/ns listchans nickname
* Arahan ini memberi senarai channel yang anda mempunyai akses di dalamnya.
* Anda hanya akan dapat melihat akses untuk nick anda sahaja.

AUTH: /ns AUTH <command> [<nick|id>].
* Proses untuk memberi kebenaran pengguna lain untuk menambah anda dalam senarai Buddy/watch mereka.
* LIST - membolehkan anda melihat senarai pengguna yg ingin menambah anda.
* VIEW - Membolehkan anda membaca AUTH request Message.
* READ - Sama seperti di atas
* APPROVE- Memberi kebenaran.
* ACCEPT - Sama seperti di atas
* DECLINE - Menolak permintaan
* REJECT - Sama seperti di atas

Nickserv Set

AUTHORIZE: /ns set authorize buddy on/off
* Set arahan ini memerlukan pengguna yang ingin menambah anda ke dalam senarai buddy mereka, memohon kebenaran dari anda terdahulu.
* Sekiranya anda meletakkan option off, maka sesiapa sahaja boleh memasukkan anda ke dalam senarai mereka tanpa kebenaran anda
* Sekiranya anda tidak mengisi option on dan off itu, mesej mengenai status authorization anda akan di paparkan. Cth /ns set authorize.
PASSWD: /ns set passwd newpassword
* Arahan ini membolehkan anda menukar password nickname anda.

URL : /ns set url http://www.yourweb.com
* Arahan ini membolehkan anda menambah url ke dalam info nick anda.

NOMEMO : /ns set nomemo on/off
* Arahan ini membolehkan anda memilih samada mahu menerima memo atau tidak.

NOOP: /ns set noop on/off
* Kebenaran anda diperlukan sekiranya ada pengguna yang mahu menjadikan anda sebagai SOP/AOP/VOP di dalam channel mereka.

EMAIL: /ns set email newemail
* Arahan ini membolehkan anda menukar email di dalam info nick anda.

SHOWEMAIL: /ns set showemail on/off
* Arahan ini membolehkan anda memilih samada mahu memaparkan email anda kepada pengguna lain ataupun tidak.

PROTECT: /ns set protect on/off
* Arahan ini memerlukan pengguna nick tersebut untuk mengesahkan (identify) nick itu. Sekiranya dia gagal maka nick tersebut tidak akan dapat diguna.

SECURE :/ns set secure on/off
* Arahan ini membolehkan Nickserv mengabaikan senarai akses nick tersebut .
* Sekiranya set kill digunakan bersama set arahan ini maka NickServ tidak akan menggunakan arahan protect .

MRECEIPTS: /ns set mreceipts on/off
* Anda tidak akan mendapat sebarang maklumbalas mengenai memo yang telah anda hantar.

MFORWARD: /ns set mforward on/off nickname
* Arahan ini akan membolehkan anda menghantar memo yang anda terima kepada nick yang telah anda tentukan.

FIELD: /ns set field
* Arahan ini membolehkan anda menambah mengenai diri anda di dalam info nick anda dan akan dipaparkan apabila pengguna membuat /ns info nick anda .
* Sebagai contoh : /ns set field age 21
* Sekiranya anda ingin memadam sebarang field tersebut anda perlu mengisi field yang anda perlu padam sahaja tanpa mengisi maklumat terlebih dahulu.
* Sebagai contoh : /ns set field age (enter).

Chanserv

INFO: /cs info #channel.
* Anda boleh dapat melihat siapa founder channel itu, when it was register etc.
* Note: Itu ialah services baru hanya Registered Nick boleh tambah kepada uop/vop/aop/sop channels list.
UOP: /cs uop #channel add nickname.
* Uops tak ada perbezaan dalam channel modes, uop boleh dapat memos dan bukan hantar memos,
* Limit untuk UOP ialah 250 uops dalah satu channel list.
* ie /cs uop #www add fiend

VOP: /cs vop #channel add nickname.
* Vop ada + sebelum nick, anda boleh dapat dan hantar memos kepada channel, anda boleh invite sendiri ke dalam channel anda ialah vop dalam channel itu, list vop limit ialah 250 users.
* Anda Boleh type /cs vop #channel add/del/wipe and list.
* ie. /cs vop #www add sharkoleto

AOP: /cs aop #channel add nickname.
* Aops ditambah oleh sops dan founder, Aops boleh kick/ban orang dalam channel. Limit Aops ialah 250 aops dalam satu channel dan list.
* Anda Boleh type /cs aop #channel add/del/wipe dan list.
* ie. /cs aop #www add Ninja

SOP: /cs sop #channel add nickname.
* Sops boleh ditambah oleh founder, Sops boleh add/del/wipe/clean channel ban list, Sops boleh juga mkick channel. Limit Sops ialah 250 aops dalam satu channel dan list .
* ie /cs sop #www add Sabine

REGISTER: /cs register #channel password desc.
* Command ini adalah untuk register channel.
* Desc adalah info channel macam channel itu ditubuhkan untuk apa, ie. Chat, adults, hobbies etc.

IDENTIFY: /cs identify #channel password.
* Command ini adalah untuk identify channel dengan chanserv dengan password.

DROP: /cs drop #channel.
* Command adalah untuk drop channel.
* Founder mesti identify channel password dulu sebelum drop.

OP: /cs op #channel nickname (s).
* Untuk bagi op bagi nick yang ada (s) dalam channel.
* Tak boleh jalan sekiranya secured ops on dan sekiranya user bukan dalam aop/sop list. Ia boleh digunakan oleh aops, sops atau founder.

DEOP: /cs deop #channel nickname.
* Command ini adalah untuk menurunkan operator channel kepada user.Ia boleh digunakan oleh aops, sops atau founder.

VOICE: /cs voice #channel nickname.
*Command ini adalah untuk memberi voice kepada user dalam channel.

DEVOICE: /cs devoice #channel nickname.
* Command ini adalah untuk devoice user dalam channel

INVITE: /cs invite #channel.
* Invite boleh digunakan sekiranya channel dalam mode +i.
* Anda tidak boleh invite user lain dalam sekiranya dalam +i hanya vops,aops,sops dan found sahaja.

MDEOP: /cs mdeop #channel.
* Command ini adalah massdeop ops dalam sesebuah channel.
* Founder tak akan deop sekiranya command ini di taip.

MKICK: /cs mkick #channel.
* Command ini ialah masskick,semua user akan di ban *!*@*, mode channel akan ditambah kepada +i,
* Hanya digunakan sekiranya takeovers berlaku.

UNBAN: /cs unban #channel me/all.
* Command ini akan remove bans dalam channel, command ME hanya untuk Aops dan keatasnya, ini akan menbuang semua ban list dalam channel itu.
* Command ALL hanya boleh digunakan oleh sops atau founder, semua ban list channel akan di buang.

COUNT: /cs count #channel
* Command ini akan menunjukan jumlah user dalam channel iaitu uop/vops/aops/sops and akicks.
* Hanya uops,vop,atau ops hanya boleh guna. ie. /cs count #www

WHY: /cs why #channel nick.
* Command ini akan menunjukan kenapa user itu dapat op dalam channel.

ACC: /cs acc #channel nickname.
* This command will return the access level of the specific user in the specified channel.

ACCESS: /cs access #channel nickname.
* Command ini adalah sama dengan command acc.


Chanserv Set

AUTOVOICE: /cs set #channel autovop on/off
* Command ini untuk mengantikan command /cs vop #channel add *@*
* Senua user akan dapat +v apabila mereka join. Jika mereka kena banned mereka tidak dapat invite sendiri masuk. Apabila command itu diset ia akan tunjuk msg ini : -ChanServ- Automatic voice on join enabled for #xTeR.
IDENT: /cs set #channel ident on/off.
* OPs perlu identify nick mereka baru boleh dapat ops dalam channel.

OPGUARD: /cs set #channel opguard on/off .
* Hanya aop/sop dan founder sahaja boleh dapat ops.

TOPICLOCK: /cs set #topiclock on/off founder/sop/aop.
* Command ini ialah untuk founder, aop atau sop set topic channel.

KEEPTOPIC: /cs set #channel keeptopic on/off.
* Bila command ini ON, Chanserv akan simpan topic itu.

RESTRICT: /cs set #channel restrict on/off.
* Command ini ialah tidak menbenarkan sesiapa masuk kecuali ops dalam channel itu.

FOUNDER: /cs set #channel founder.
* Command ini adalah untuk menukar founder channel. Anda perlu identify channel password dulu sebelum command ini boleh digunakan.

MEMOLEVEL: /cs set #channel memolevel vop/aop/sop/NONE
* Hanya founder sahaja boleh send memo ini.

URL: /cs set #channel url YourURLhere , /cs set #channel url NONE. (to delete the url)
* Untuk memberi webpage untuk channel anda ia akan muncul dalam channel info anda.

DESC: /cs set #channel DESC description.
* Untuk menukar DESC (tajuk channel) anda.

EMAIL: /cs set email #channel email.
* Untuk Memberi email untuk channel anda.

PASSWD: /cs set #channel passwd newpassword.
* Untuk menukar channel password anda.

MLOCK: /cs set #channel mlock +|-<modes>
* Menbenarkan founder untuk mengunci modes dalam channel,iaitu on atau off dalam mode channel itu. MLOCK Modes "k" and "l" hanya boleh digunakan jika ada value yang diset kan oleh ops. Contoh:
/mode #channel +k Key
atau /mode channel +l 3. Modes "k" dan "l" hanya boleh modelocked oleh ChanServ contoh:
-/cs set #15 mlock +tn
-/cs set #15 mlock -kl
-/cs set #15 mlock +tn-klpi

Memoserv

Send : /ms send
* Hantar memo kepada salah seorang pengguna
* contoh : /ms send <NickName> < Msg >
/ms send estrella saya cinta pada mu
SENDTO: /ms sendto
* Hantar memo kepada cenel list yang diingini
* contoh : /ms sendto #channel vop/aop/sop msg
/ms sendto #xTeR vop msg (hanya akan dihantar kepada vop's saja)
/ms sendto #xTeR vop,sop msg (akan dihantar kepada semua vop dan sop sahaja)

LIST: /ms list
* senarai keluar memos yang ada
contoh. /ms list

READ: /ms read
* Baca memo
. contoh. /ms read 1

DELETE: /ms del
* buangkan memo
* pilihan:
contoh /ms del NOMBOR
/ms del all or *
/ms del dari #:to # ie. /ms del 1:8 (akan delete memo dari 1 hingga 8)
* perhatian:
Memo yang anda buangkan akan dihantar ke tin sampah ( recycler box )

EXPUNGE: /ms expunge
* buangkan semua memos yang ada dalam RECYCLER box

CLOSE: /ms close
* tutupkan satu folder, memoserv akan tanya anda untuk pilih satu folder yang baru

STAT: /ms stat
* list keluar semua memo folder

CREATE: /ms create
* Buatkan satu folder memo yang baru
* contoh. /ms create INBOX2

UNDEL: /ms undel
* pulihkan memo dari RECYCLER box
* contoh. /ms undel 3, Memo tu akan dipulih balik kepada folder memo awak

SELECT: /ms select
* pilih folder memo
* contoh. /ms select INBOX2 (jika anda sedang guna folder INBOX , ini akan tukarkan kepada INBOX2.)

MOVE: /ms move
* hantar satu memo yang dipilih ke folder memo yang lain
contoh. /ms move 2 SYSTEM1

IGNORE: /ms ignore
* Memoserv ignore command
* seperti : /ms IGNORE [add|del|list|wipe] <nickname>
* anda akan mampu ignore seseorang dan mengurus memoserv ignore list,
nickname yang ingin di ignore mesti di registered kepada NickServ
jika nicknames yang di ignore ingin hantar memo kepada anda , dia
akan diberitahu bahawa dia adalah dalam memoserv ignore list anda
dan tidak ingin dapatkan sebarang memos daripada dia.
* contoh. /ms ignore add sharkie (masukkan seseorang dalam memoserv ignore list )
* contoh. /ms ignore del cinja (keluarkan seseorang daripada memoserv ignore list )
* contoh. /ms ignore list ( list keluar nicknames yang terdapat dalam memoserv ignore list)

 

Kembali ke menu

 
 
Copyright 2004 Projek Dokumentasi Putera.com (PDP). Dibina oleh PDP Web Team. All rights reserved.